ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ : 85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-029-664

Email : mhkpeo2017@gmail.com