ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

15 กันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะทำงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม

11 พ.ค. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “IFTE นวัตกรรมการศึกษา สู่การพัฒนา PA” ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 เมษายน 2566

การประชุมปฏิบัติการ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

341500001_1213453239308258_6668188755149810265_n (2)

18 เมษายน 2566

ประชุมวางแผนและเตรียมการการประชุมปฏิบัติการรขับเคลื่อนโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แหล่งสืบค้นงานวิจัย/ทุนวิจัย

กองวิจัยฯ
(มมส.)

ห้องสมุด
งานวิจัย
(มรม.)